Innkalling til årsmøte

Det vert halde årsmøte i Stord Sykleklubb torsdag 20. februar kl. 1900 i Fylkesnes Bil AS sine lokale på Heiane. Saker til årsmøtet må vera styret i hende på e-post innan onsdag 12. februar. Meir HER