Innkalling til årsmøte 2018

Torsdag 22. november 2018, klokka 19.00 vert det årsmøte på Den Blå Time (Frugård). Mykje nytt og spannande for det nye året. Pizza og sosialt samvere i eit godt sykkelmiljø står òg på programmet.

Saksliste:

  • Opning v/leiar
  • Val av møteleiar og referent
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Gjennomgang og godkjenning av årsmelding v/skrivar
  • Gjennomgang og godkjenning av rekneskap v/kasserar
  • Fastsetjing av kontingent
  • Innkomne saker
  • Val
  • Ymse

Saker til årsmøtet vert meldt inn til Styret på e-post: post@stordsk.no

Etter årsmøtet:

Sosial samling med «sykkeldrøs» og servering av pizza. Klubben spanderer pizza, og den enkelte kjøpe sjølv drikke etter eige ynskje.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift